This is my first page. Dont expect something cool. I want share my favourite songs and pictures with my friends and with other people.
I am student of Czech Technical University mainly Department of Electromagnetic Field. I would like to graduate on this boring university as soon as possible :-)
I am year 80' and i live quite silent, boring life :-) Nothing else about me ...
Maybe you may know my e-mail bozek @ bozek.cz and ICQ: 135516602

Interesting stuff :)

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku
Nietzsche

Láska je jako slza - rodí se v očích a padá až k srdci.

Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Jan Ámos Komenský

Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí a on, pohlédnuv na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl.
Milan Kundera

Žena je jako květina. Opravdový muž o ní pečuje, opěvuje její krásu, bojí se jí i dotknout, aby se nerozplynula. A potom přijde nějaký osel a sežere ji.

Tohle se mi motalo hlavou někdy v minulosti.

Nektere ze stranek ktere jsem nedavno udelal: