Ten, kdo ví a neví, že ví, spí. Probuďte ho.
Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý. Poučte ho.
Ten, kdo neví a neví, že neví, je hloupý. Vyhněte se mu.
Ten, kdo ví a ví, že ví, je moudrý. Následujte ho.
-- Arabské přísloví


Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je.
-- Arabské přísloví


Nezlob se na růži, že má trny;
raduj se, že tak trnitý keř má růže.
-- Arabské přísloví


Krása je lepším doporučením, než všechny listy.
-- Aristoteles


Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
-- Aristoteles


I samo vědění je moc.
-- Bacon


Je holdem umělci, když ho vykrádají.
-- Braque


Nepracuji, jak chci, pracuji jak umím.
-- Braque


Mám přátele! musím si říci s údivem.
A stejným údivem: čím jsem si je zasloužil?
-- J. Čapek


Jedno z největších neštěstí civilizace:
hlupák - vzdělanec.
-- K. Čapek


Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější
ze všech přírodních živlů.
-- K. Čapek


Nezáleží na tom, že vůl je vůl,
chyba je, dělá-li se z něho lev.
-- K. Čapek


Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé
se dovedou snášet po celý život ... oddaně a věrně...
-- K. Čapek


Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.
-- Cicero


Dokud dýchám, doufám.
-- Cicero


Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu,
nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
-- Čínské přísloví


Kdo důvěřuje sobě, předstihuje ostatní.
-- Čínské přísloví


Tři dny nečti a ústa zhrubnou.
Tři dny nepiš a ruka zeslábne.
-- Čínské přísloví


Vědění je hrdé, že zná tolik,
moudrost je skromná, že nezná víc.
-- Cowper


V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu
než ty plné - bohužel nejen v notách.
-- Dušek


Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.
-- Ep. sv. Pavla


Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit
a šedesát, než se naučí mlčet.
-- Feuchtwanger


Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.
-- Francouzské přísloví


Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde,
jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.
-- Gerhardi


Nestačí vědět, vědění se musí použít.
-- Goethe


Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat.
-- Goethe


...vlastní krb a hodná žena,
v tom větší nežli ve zlatě je cena.
-- Goethe


Samota je dobrá věc, žije-li člověk sám se sebou v míru
a má-li co určitého na práci.
-- Goethe


Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.
-- Horatius


Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější zcestovalý hlupák.
Přináší si hlouposti jiných národů a přidává je ke svým.
-- Humboldt


Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače.
-- Churchill


Krása neuvaří.
-- Irské přísloví


Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už jich je deset.
-- Italské přísloví


Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli,
s nepřáteli se už vypořádám sám.
-- Jindřich IV.


Lze žít s blbcem pod jednou střechou?
Ano! Ale blbec se musí podřídit.
Jenže blbec se nikdy nepodřídí.
Nelze žít s blbcem pod jednou střechou.
-- John


Humor je ochranný štít moudrých.
-- Kästner


Se slovem se musí zacházet čestně;
je to nejvyšší dar, jehož se člověku dostalo.
-- Kniha Sirach


Blbost je velký dar přírody.
Činí člověka šťastným.
-- Komárek


Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních.
Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být
vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo
prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou
potřeby k nápravě ostatních.
-- Konfucius


Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.
-- Konfucius


Chyby každého člověka ukazují, kam patří.
-- Konfucius


Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat;
uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.
-- Konfucius


Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne.
-- Konfucius


Mladí potřebují radost a lásku,
dospělí práci a přátelství,
staří mír a pokoj.
-- Konfucius


Sto mužů může postavit tábor,
jenom žena dokáže vytvořit domov.
-- Konfucius


Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali.
Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.
-- Konfucius


Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje.
-- Konrád


Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně.
Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu.
-- Kutina


Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.
-- Lao-C'


Optimismus je teplo.
-- Jack London


Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.
-- Marcus Aurelius


Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí,
jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice dohromady naházené.
-- T. G. Masaryk


Učený hlupák je větší hlupák, než hlupák nevzdělaný.
-- Moliére


Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí,
ať jim odstraní z cesty všechny překážky.
-- Oesch


Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze.
-- Oeser


Někdy mám chuť křičet, ale brání mi v tom slušné vychování.
-- Okudžava


Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
-- Plinius mladší


Není těžké dělat věci nové, ale dobré.
-- Rolland


Každý chce být šťastný. Aby toho dosáhl,
musí především vědět, co vlastně štěstí je.
-- Rousseau


Zapomnětlivost je důsledek velmi usilovného přemýšlení nebo jeho naprosté
absence; právo být zapomnětlivý mají tudíž géniové a idioti.
-- Rubinštejn


Odvaha - poloviční záchrana.
-- Ruské přísloví


Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
-- Saint-Exupéry


Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet.
Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.
-- Seneca


I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
-- Seneca


Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.
-- Seneca


Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.
-- Shakespeare


Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl:
"Ať uděláte to či ono, budete litovat."
-- Sokrates


Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu,
mluví, ač nemá co říci.
-- Steinbeck


Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí.
Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat.
Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.
-- Talmud


Rodící se spor se podobá potoku, který se dere hrází:
jakmile se prodral, už ho neudržíš.
-- Talmud


Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
-- Tolstoj


Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali.
-- Tuwim


Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, nýbrž diagnóza.
-- Tuwim


Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého!
-- Voltaire


Kamarila, to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů,
kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všechno tak, aby to
klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě byrokracii, ta je
rozsáhlejší než kamarila, na pohled méně výrazná, ale ve skutečnosti
neporazitelná, protože nevyplenitelná.
-- Werich


... mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako
stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti.
-- Werich


Král se přestal dívat do dálky a pravil:
"Já byl líný vás poslouchat a teď jsem líný se ptát, o čem tu byla řeč."
a zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.
-- Werich


Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva.
Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.
-- Werich


Kde blb, tam nebezpečno.
-- Werich


Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré.
Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají
na hloupé...
-- Werich


Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné.
Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.
-- Werich


Humor je boj s lidskou hloupostí.
V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát.
Ale nikdy v něm nesmíme ustat.
Ovšem pozor na zmýlenou.
Ten koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás.
Jde o to se nevyvraždit.
-- Werich


Smích není nikdy pro nic a za nic, snad jen u šílených lidí.
Normální člověk musí mít důvod, směje se něčemu.
-- Werich


Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je,
kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl.
-- Werich


Přátelství je součást lidského štěstí.
-- Werich


Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
-- Werich


Mít rád lidi a milovat lidi - to je celé tajemství a snad jediný recept
na štěstí.
-- Werich


Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství.
-- Werich


Jen kdyby lidi nedělali pořád stejné a staré chyby,
a zvykli si, že jeden druhého vždy šidí,
bylo by na světě o tolika míň hádání,
jenže ti lidi by nebyli lidi, kdyby neměli chyby,
a ti kteří by tu bez chyby zbyli,
na co by tu vlastně byli
a k čemu by tady vlastně žili
bez chybování?
-- Werich


A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek,
i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.
-- Werich


V hospodě měli plakát, který císař pán rozkázal vytisknout a všude
vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra sena převrhla a
zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že
se proto nesmí pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev
kořalky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum.
Plakát stářím zežloutl, ale kořalky byly denně čerstvé.
-- Werich


Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše.
-- Werich


Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl,
a když kouká aby byl a je, tak má být to co je, a ne to co není,
jak tomu v mnoha případech je.
-- Werich


Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to
štěstí větší.
-- Werich


...epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti,
kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá...
-- Werich


Inteligence není choroba nakažlivá.
-- Wilde


Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.
-- Wilde


Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.
-- Jiří Žáček


Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.
-- Židovské přísloví


Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.
-- Zweig


Ještě není všem dnům konec.
-- PříslovíZpet