Vědci a spisovatelé životopisných románů mívají ve zvyku hledat
zdroj tvůrčích činů velkých osobností už v jejich dětství. Pátrají tu
s pílí detektivů po každém zakašlání nadaného kojence, později po
souputnících jeho her, po zlozvycích babičky, aby vystopovali vše, co
ohýbalo proutek, dokud byl mladý. Jen takovým způsobem se jim podaří
stanovit, do jaké míry rytmus vykulování pivovarských beček, zaznívající
do dětských snů skladatelových, ovlivnil staccato žesťů v druhé větě jeho
dvanácté symfonie.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Jest posláním každého vyprávění vydělit z toho bezbřehého toku
jistý uzavřený úsek, jejž lze obsáhnout v určité snesitelné časové rozloze
a dává se mezi přáteli k lepšímu. Povaha tohoto příběhu mě nutí dávat ho
k horšímu. Ale kupodivu, když přátelé zvědí, že se jejich bližním přihodilo
ještě něco horšího, než se stále přihází jim, pookřejí, neboť běh lidských
věcí je takový, že dávajíce něco k horšímu, dáváme to vlastně k lepšímu.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Emil, svobodný pán, říkával:
Být stále s jedním člověkem, pod jednou střechou, v jednom bytě, dokonce
v jedné posteli, k tomu je třeba stavu poblouzněné mysli, který žel nebývá
trvalý. Po patnácti letech tomu druhému nevadí, jaký je ten první, ale že
vůbec je. Papulipides moudře poznamenává: Lidé by měli být uvrženi do
manželství nanejvýše na deset let a při dobrém chování by jim měla být
třetina prominuta.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Kerblík vytáhl blok a poznamenal si Emilovu myšlenku do připravované
reportáže. A poprosil nás, abychom pronášeli myšlenky co nejčastěji.
"Myšlenka každou reportáž úžasně osvěží."
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Chudý horal už dávno nepřitahoval dříví z lesa, ale natahoval
rekreanty z města. Koňským potahem dopravoval na horské chaty proviant a
materiál. Do této funkce si oblékal chudou děravou halenu, že by mu člověk
dal almužnu. Od nás však almužnu tento hrdý syn hor nevzal, chtěl stovku.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Jak Papulipides poznamenává: Optimista dobře ví o všech strašných
možnostech, které nás denně čekají. Pesimista je každý den teprve objevuje.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Já, vycvičen déletrvajícím manželstvím v jistých základních
hygienických návycích, jsem trochu zametl. Objevil jsem totiž zbytek
koštěte, na kterém Šenkyřička létala na čarodějnická sympozia. K metení
se koště hodilo už míň, ale aspoň jsem jím setřel pavučiny ze stěn.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Ale ani peřina nebyla úplnou výhrou. Byla rozpáraná a sypalo se
z ní peří. Já, domácích prací znalý, jsem byl požádán, abych ji zašil.
Redaktor Kerblík byl sice rovněž ženatý, ale zašívat peřiny ještě neuměl.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Myší přibývalo. Jako by stovky najatých statistů spěchaly
k natáčení nového Hitchcockova hororu Myši.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Bohužel, vzdálili jsme se natolik přírodě, že jsme v ní bezmocní,
jako konečně všechny šelmy vychované v zajetí. Lev odkojený z dudlíku musí
pochopitelně zanechán uprostřed pralesa zahynout hlady, protože se bojí
kousnout do antilopy. A člověku škola řekne o zajíci všecko, do jakého
patří kmene, čeledi, podčeledi, kolik má špičáků, řezáků, ale nedozvíte
se, jak se kladou na zajíce oka, aby do nich zvířátko správně stouplo
nožičkou, nebo strčilo do nich hlavičku, aby se smyčka stáhla okolo jeho
hrdélka. Pak přijde člověk do praktického života a aby jedl myší ocásky
v aspiku.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Podle mého by se dalo říci, že zůstávajíce na úrovní středověku,
došli hlodavci naší dnešní vyspělé civilizace až k moderní popmuzice.
Rozdíl je jen v posluchačích. Při stereotypních, jednotvárných melodiích
upadají dnes do somnambulického vytržení nikoliv hlodavci, ale savci na
nejvyšší úrovni, a následují tupě se kolébajíce popkrysaře nikoli ven
z města do řeky, ale naopak od řeky do velkoměsta, do jeho televizních
kanálů.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Co se týče závisti, je to jedna z nejkladnějších lidských
vlastností. Nebýt jí, seděl by člověk ještě v jeskyni a třásl se zimou,
protože tu námahu s křesáním ohně v podstatě podstupoval jenom proto, aby
mu sousedé záviděli teplo.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Jak praví Papulipides: "Charakter není ten, kdo poznav, že se mýlí,
zbaběle to přizná, ale ten, kdo neochvějně a věrně na svém omylu setrvává."
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Husu jsme poctili názvem husa spasitelka, a jelikož údělem všech
spasitelů je smrt, chystali jsme se ji zabít. Náš dosavadní neutěšený
život v chalupě tím dostal náhle jasný a vznešený cíl.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora Papula


Hlemýždě ovšem házel do vařící vody plnými hrstmi. Hlemýždi krev
nemají. Ano, to jsou ti praví! Kuřeti by neublížil, ale hlemýžďovi ano,
a když ho posadíte k tlačítku interkontinentální rakety, odpraví vám na
posezení milión lidí a ani nehne brvou, protože z tlačítka krev neteče.
-- Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora PapulaZpet