Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam
jít, ale samy nejdou.
-- Jan Amos Komenský


Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.
-- české přísloví


Nesvoboda není kázní, je ponížením.
-- Josef Čapek


Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás
nejdůležitější cestička v účesu.
-- Milan Růžička


Rozum a pravda spočívají spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení.
-- Josef Čapek


Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.
-- Karolina Světlá


Píše se to sláva, úspěch a pokrok, ale zhusta se to čte: neomalené lokty,
ziskuchtivost a dobré bydlo.
-- Ferdinand Peroutka


Kultura je luxus, který k životu nepotřebujeme, přesto je to jediná
podstatná věc, která nás dělí od zvířat.
-- Bořek Šípek, Týdeník Rozhlas


Plný břich, rozum tich.
-- české přísloví


Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.
-- Karel Čapek


Slova se nepočítají, ale váží.
-- české přísloví


Pokud se člověk ptá, chce být.
-- Miroslav Horníček


Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl.
-- české přísloví


Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat.
-- Jan Herben


Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana
nepoctivých; poznáte je podle toho, kterak školství podporují.
-- Karel Havlíček Borovský


V politice jest nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.
-- František Ladislav Rieger


Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.
-- Jan Neruda


Jsou někteří, kdož v rozhovoru myslí na věc, skoro všichni jen na odpověď.
-- Ladislav Klíma


Kdo honí štěstí, sám je štván.
-- Alois Jirásek


Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás.
-- Jan Vodňanský, Magazín Dnes


Není nic horšího, než když člověk má dvě řešení, ale jen jednu možnost.
-- Stanislav Štepka


Cizí chvála přináší tobě jen tehdy čest, když ten, kdo tě chválí, chvály
hoden jest.
-- F. L. Čelakovský


Prázdná hlava nebolí.
-- Slovenské přísloví


Dobře potrestat může jen ten, kdo má rád.
-- Zdeněk Matějček, Děti a my


Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel.
-- Tomáš Baťa


Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
-- Karel Čapek


Může anarchista sám sobě poručit? Může, ale nesmí se poslechnout.
-- Miroslav Horníček


Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomno je vždy.
-- Julius Zeyer


Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.
-- Karel Havlíček Borovský


Srdce nic nekupuje, nic neprodává.
-- Josef Kajetán Tyl


Chceš-li daleko doskočit, stůj nohama pevně na zemi.
-- Pavel Kysilka, Ekonom


Rada, která mi pomohla: do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky
s mladými.
-- Tomáš Halík, Ekonom


Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale
nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou: ten, koho považujeme
za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to nevyvraždit se.
-- Jan Werich


Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý. Na
každém záleží zrovna tolik jako na tobě.
-- Jan Masaryk


Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě sluší klidná
pevnost a chladná prostota.
-- Ferdinand Peroutka


Utišuj bolesti druhého a tvé vlastní se umenší.
-- Jan Špáta, Nedělní Lidové noviny


Když jsou noci nejdelší, lidé jsou si nejbližší.
-- české rčení


Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.
-- Vlado Müller


Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je
odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti.
-- Karel Čapek


V boji mezi tebou a světem dělej sekundanta světu.
-- Franz Kafka


Ať se to vezme z kteréhokoli konce, skutečnost je vždycky zajímavější, než
cokoli si vymyslíte.
-- Miloš Forman, Mladá fronta


Velké peníze jsou stejně iracionální jako velká bída. Když jste strašně
bohatý, nemusíte už na nic myslet stejně jako ten, kdo umírá hlady.
-- Ester Krumbachová, Gen


Pochovávám bohaté i chudé a vidím, jak jsou tyto věci nepodstatné.
-- Václav Malý


O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.
-- Jan Spálený, Týden


Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý.
-- Vlasta Burian


Čím víc věcí máte, tím míň jste svobodní.
-- Jiří Lábus, Týden


Život je škola, ale kdo může říci, že jí prošel.
-- Ivan Fontana, Klobouk myšlenek (Petrklíč)


Polibek je hymnou lásky.
-- Josef Svatopluk Machar


Mezi zbohatlíkem a bohatým je rozdíl jako mezi vodou a vodkou.
-- Jiří Hanák, Lidové noviny


Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.
-- Vladimír Komárek


Humor je nejdůstojnější projev smutku.
-- Miloš KopeckýZpet