Základní zákon Murphyho:
Co se může pokazit, to se také pokazí.
-- Murphy


Druhý zákon Chisholmův:
Když jde všechno dobře, v nejbližších chvílích se nutně něco stane.
-- Murphy


Třetí zákon Chisholmův:
Každý návrh chápou lidé jinak než ten, kdo ho předkládá.
-- Murphy


Richardovy teze o vlastnictví:
1. Jestliže jsi něco už hodně dlouho schovával, můžeš to klidně vyhodit.
2. Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to potřebovat přesně ve chvíli, kdy
už to bude nenávratně ztraceno.
-- Murphy


Lewiho zákon:
I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli
uvidíš někde jinde za poloviční cenu.
-- Murphy


Zákon o perverzitě přírody:
Není možné předvídat, kterou stranu krajíce by bylo lepší namazat.
-- Murphy


Jenningův zákon:
Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo
úměrná ceně koberce.
-- Murphy


Loweryho princip:
Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestli se to ulomí, šlo
o vadnou součástku.
-- Murphy


Anthonyho pravidlo síly:
Nenamáhej se, najdi si větší kladivo.
-- Murphy


Cahnův axiom:
Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.
-- Murphy


Meskimenův zákon:
Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost
času na to, aby se to udělalo znovu.
-- Murphy


Peterův princip:
Každý pracovník postupuje po služebním žebříčku tak dlouho, dokud se
neocitne na místě, které není schopen zastávat.
-- Murphy


Zákon H. L. Menckena:
Kdo to umí, ten to dělá.
Kdo to neumí, ten to učí.
Martinův doplněk: Kdo to neumí učit, ten to řídí.
-- Murphy


Marsova definice:
Odborník je člověk, který přijel z jiného města.
-- Murphy


Princip Watergate:
O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.
-- Murphy


Evansův zákon:
Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácejí hlavu, je to neklamná
známka toho, že jsi problém nepochopil.
-- Murphy


Weberova definice:
Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí. Nakonec ví opravdu
všechno - o ničem.
-- Murphy


Horngrenova teze:
Pro ekonomy je reálně existující svět většinou pouze výjimkou.
-- Murphy


Heisenbergova relace neurčitosti investic:
Je možno předvídat, jakým směrem se bude vyvíjet situace na trhu, ale
nikdo nemá ani potuchy, jak se bude vyvíjet potom.
-- Murphy


U počítačů není nic nemyslitelné, natož pak nemožné - kromě toho,
co je potřeba.
-- Murphy


Ve světě elektronického zpracování dat poruchy nekončí, nýbrž přecházejí
jedna v druhou a navzájem se překrývají.
-- Murphy


Computerové poruchy čekají trpělivě na ten nejnepříhodnější okamžik, aby
pak udeřily o to nemilostivěji.
-- Murphy


U počítačů se nedá na nic spolehnout. Ani na to, že se nedá na
nic spolehnout.
-- Murphy


Nikdy se nemůžeš vyhnout velké poruše tím, že vyprodukuješ malou.
V lepším případě se malá porucha připojí k velké, aby ji podpořila.
-- Murphy


Nikdo si nedovede představit tolik poruch, kolik se jich odehraje uvnitř
počítače.
-- Murphy


Bernhardův závěr:
Vskutku velké poruchy se chovají jako televizní intendanti:
1. Snaží se o co nejvíce opakování.
2. Levné poruchy neexistují.
3. Pokud by nějaká porucha byla levná, tak jsi dosud nepoznal
její opravdový rozsah.
-- Murphy


Lidé se budou chovat rozumně tehdy a pouze tehdy, jestliže všechny ostatní
možnosti již byly vyčerpány.
-- Murphy


Lhostejno, jak vysoko oceňuješ svůj počítačový systém. Nakonec bude vždy
dražší, než se čekalo.
-- Murphy


Vylepšovací zákon:
Model počítače se nazývá "Enhanced", "Advanced" nebo "Extended", jestliže
se výrobci podařilo odstranit část chyb, které zapříčiňovaly problémy
předchozí verze.
1. Takový počítač však bude uveden na trh teprve tehdy, když ty
už vlastníš předchozí verzi.
2. Každý výrobce skryje do svých vylepšených modelů dostatek chyb, aby
mu vystačily alespoň na další jednu "vylepšenou" verzi.
-- Murphy


Dostaneš-li se nedopatřením do místa, kde máš odpovědět na
otázku, zda se má program ukončit, zvolíš omylem vždy variantu
"ukončit-provedené změny neukládat".
-- Murphy


Ultima ratio tisku:
1. Jestliže dosud fungovalo všechno, pak se poláme tiskárna.
2. Jestliže se tiskárna nepoláme, jsou vytištěné výsledky chybné.
3. Jestliže jsou výsledky správné, nedokážeš je dešifrovat.
4. Jestliže je vše v pořádku, nemá o tvé výsledky nikdo zájem.
-- Murphy


Existují dvě kategorie tiskáren, o nichž v dalším pojednáváme
zcela rovnoprávně, neboť nemají žádné zásadní funkční rozdíly:
- bodové tiskárny, které za nervy drásajícího hluku zaneřádí
papír nečitelnými hieroglyfy, a
- laserové tiskárny, které činí totéž za nervy drásajícího ticha.
-- Murphy


Chybu v tisku odhalíš teprve tehdy, až si prohlížíš kopii a
obálka s originálem je už hozena v poštovní schránce.
-- Murphy


Tiskárna bude tak dlouho bezchybně tisknout etikety, dokud budeš u toho.
V okamžiku, kdy opustíš místnost, zůstanou etikety přilepené na zavaděči
papíru.
-- Murphy


Nezvratné zákony zpracování textu:
1. Chceš-li vymazat jedno slovo, zmizí zaručeně celý řádek.
2. Chceš-li vymazat celý řádek, zmizí celý odstavec.
3. Chceš-li vymazat odstavec, zmizí celý text.
4. Chceš-li vymazat celý text, nestane se vůbec nic.
-- Murphy


Podstatné chyby v textu objevíš teprve tehdy, až je text vytištěn a soubor
na disketě vymazán.
-- Murphy


1. Chceš-li umístit daný text na jednu stránku, nevejde se tam
poslední řádek.
2. Naformátuješ-li text menší o jednu možnou jednotku, bude příliš krátký.
-- Murphy


Dítě, které dosáhne rukama na klávesnici, přijde hned při první
příležitosti na kombinaci kláves, kterou se dá něco zničit. Existuje-li
více možností, pak si vybere tu, která má nejkatastrofálnější následky.
-- Murphy


Finanční poznatek:
Nikdo počítač nepotřebuje. Ale žádný majitel nechce ztratit
tvář přiznáním, že celá záležitost byla jen hodně drahý omyl.
-- Murphy


Zdvojené pravidlo pro programátory - amatéry:
1. Předvádíš-li vlastnoručně sestavený program, pak při prvním
předvedení narazíš na podstatnou chybu.
2. Největší chyby nedokážeš odhalit. Zato si jich ihned všimne
každý, kdo poprvé spustí tvůj program.
-- Murphy


Osm železných zákonů o zákaznících:
1. Zákazníkovi nikdy nezáleží na tom, kolik bude projekt stát, jde mu
o to, kolik přitom ušetří.
2. Jestliže jsi úspěšně dokončil program, zákazník už o něj nebude stát.
3. Žádný zákazník neví, co vlastně chce.
4. Každý zákazník ví, co nechce.
5. Žádný zákazník nechce to, co už máš hotové.
6. Ani neví, co by chtěl místo toho.
7. Zákazník, který nejhůř platí, nejvíc reptá.
8. Nejvíce změn zákazník požaduje právě když byl produkt odevzdán.
-- Murphy


Dvanáct klamných závěrů pro důvěřivého zákazníka na základě informací
prodavačů:
1. Včera to ještě fungovalo.
2. Počítač, na kterém to fungovalo, byl před deseti minutami prodán.
3. Tato část programu není zcela náhodou na tomto pevném disku.
4. Takovému problému se snadno vyhnete, když poněkud změníte strukturu
práce vašeho podniku.
5. Na tento program jsem se zapracoval teprve před dvěma týdny.
6. Samozřejmě, že to jde doplnit. To už jsme dělali mnohokrát.
7. Náš odborník na tyto problémy je momentálně na dovolené.
8. Máme jen předváděcí verzi, ale nová verze už je na cestě.
9. Máme jen předváděcí verzi, ale nová verze je bez chybičky.
10. Až budete mít program/počítač/periferní zařízení ve vaší firmě pár
týdnů, pak se vaše problémy vyřeší samy od sebe.
11. Ovšem máme supportové oddělení.
12. Ne, cena je definitivní, žádné dodatečné náklady nebudou.
-- Murphy


Počítače jsou nespolehlivé, lidé také. Avšak počítače jsou v tom mnohem
důkladnější.
-- Murphy


Jestliže jsi zakoupil program, který umožní založit databanku pro vedení
informací až o 500 klientech, tak zjistíš, že tolik lidí ani neznáš.
-- Murphy


Chceš-li mít ve svém oddělení permanentní výmluvu pro své vlastní chyby,
pak si pořiď počítač. Vždyť není lepšího argumentu pro chyby, poruchy a
nedodržené termíny, než používání počítačů.
-- Murphy


Zásada použití počítače:
Když už nefunguje vůbec nic, přečti si konečně návod k použití.
-- Murphy


Závěry z axiomu optimalizace chyb:
1. Jestliže si myslíš, že už to ani horší být nemůže, bude to horší.
2. Jestliže si myslíš, že chyba je odstraněna a že program opět jede,
pak jsi něco přehlédl.
3. Jestliže má nastat řetěz nepříznivých událostí, pak se to stane v tom
nejhorším pořadí.
4. Jestliže to bylo zlé, pak se to bude opakovat.
5. Jestliže se stalo to nejhorší, pak se to přihodilo někomu známému
nedávno také, ale v daleko horší podobě.
-- Murphy


První pravidlo provozu životních cest: Většina dobře prošlapaných cest
nikam nevede.
-- Murphy


II. Cohenův zákon: Lidé se dělí pouze na dvě skupiny: na poctivé a
nepoctivé; ti poctiví provádějí toto dělení.
-- Murphy


Dykstraův zákon: Každý člověk je v očích toho druhého cvok.
-- Murphy


Sandilanův zákon:
Volný čas, který nám nečekaně vznikne, obvykle beze zbytku promarníme.
-- Murphy


Cabirolův poznatek:
Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu; hloupého potěší, když
odhalí podlost.
-- Murphy


Podstata orientačního smyslu: Pokud se nestaráte, kde jste, nejste
ztraceni.
-- Murphy


Fosterův zákon:
Jediní lidé, kteří nacházejí to, co v životě hledají, jsou notoričtí
šťouralové.
-- Murphy


Murphologická filozofie: Usmívejte se... zítra bude hůř.
-- Murphy


Sevareidův zákon: Hlavní příčinou problémů je jejich řešení.
-- Murphy


Oppenheimerův zákon:
Na rozdíl od instantní kávy - instantní zkušenost neexistuje.
-- Murphy


Zákon velkého Ala:
Opravdu dobré řešení lze úspěšně aplikovat téměř na každý problém.
-- Murphy


Zákon Smithův: Žádný opravdový problém se nedá vyřešit.
-- Murphy


Zákon Van Herpenův:
Vyřešení problému spočívá v tom, najít řešitele.
-- Murphy


Hallův zákon:
Přístup k problému je důležitější než jeho řešení.
-- Murphy


Zákony vědeckého pokroku:
1. Výjimky jsou vždy početnější než pravidla.
2. Vždy se najdou výjimky ze stanovených výjimek.
3. Až si konečně osvojíte všechny výjimky, už nikdo nebude schopen
rozpomenout se na příslušná pravidla, ke kterým se výjimky vztahují.
-- Murphy


Cerfovy poznámky k moderní vědě:
Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku.
Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii, nebo
o psychologii.
-- Murphy


I. Steinerova poučka:
Znalosti založené na vnějších důkazech jsou nespolehlivé.
-- Murphy


II. Steinerova poučka:
Logika nikdy nerozhoduje o tom, co je možné, a co ne.
-- Murphy


Murphyho zákon výzkumu:
Výzkum prováděný v dostatečném rozsahu bude vždy směřovat k podpoře vaší
teorie.
-- Murphy


Morrisův konferenční zákon:
Nejzajímavější referát je vždy na programu současně s druhým
nejzajímavějším referátem.
-- Murphy


Bellův teorém:
Ponoří-li se tělo do vody, začne vyzvánět telefon.
-- Murphy


Fultonův zákon zemské tíže:
Úsilí zachytit padající rozbitný předmět vždy napáchá větší škodu, než
kdyby se předmět nechal rovnou dopadnout.
-- Murphy


Rushovo pravidlo zemské tíže:
Když se vám u automatu rozsypou drobné, haléře vždy dopadnou poblíž,
zatímco větší mince se zakutálejí do nedohledna.
-- Murphy


Valeryho zákon:
Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát.
-- Murphy


Darrowova poučka:
Historie se opakuje. To je jedna z jejich špatných stránek.
-- Murphy


Soperův zákon:
Jakákoli byrokratická mašinérie reorganizovaná s cílem zvýšit
efektivnost, je vzápětí po reorganizaci k nerozeznání od výchozí
instituce.
-- Murphy


Princip byrokracie:
Nad byrokracií může zvítězit zase jedině byrokracie.
-- Murphy


V. Parkinsonův zákon:
Existuje-li nějaký způsob, jak oddálit důležité rozhodnutí, pak
dozajista byrokracie, ať veřejná, či soukromá, tento způsob najde.
-- Murphy


Edwardsův zákon o čase a vynaložené námaze:
A. Máme-li ze začátku na daný úkol dost času, bývá počáteční
úsilí nevalné.
B. S časem scvrkávajícím se v nulu narůstá úsilí nepřímo
úměrně do nekonečna.
Nutný důsledek:
Kdyby nebylo poslední chvilky, nic na tom světě by se nedodělalo.
-- Murphy


Doaenův zákon průtahů:
Čím dokonalejší je člověk v umění odkládat práci či rozhodnutí, tím méně
dokonalý může být ve všem ostatním.
-- Murphy


Borenovo pravidlo:
1. Když jsi na pochybách, něco zamumlej.
2. Když jsi v nesnázích, jmenuj někoho a předej mu úkol.
3. Když neseš odpovědnost, vážně se zamysli.
-- Murphy


Hoffstedtův princip zaměstnanosti:
Ze zmatků vznikají nové pracovní příležitosti.
-- Murphy


Princip realizace projektů:
Čím lépe naplánujete projekt, tím více zmatků nastane, když něco
nevyjde.
-- Murphy


Weathermaxův postulát:
Stupeň nadšeného přecenění informace, kterou jste právě obdrželi, je
nepřímo úměrný její přesnosti.
-- Murphy


Drummondův zákon náboru pracovních sil:
Ideální uchazeč se objeví vždy poté, co bylo volné místo definitivně
obsazeno.
-- Murphy


Ellardovy zákony:
1. Ti, kdo se chtějí učit, se budou učit.
2. Ti, kdo se nechtějí učit, stanou v čele podniků.
3. Ti, kteří nejsou schopni ani se učit, ani vést podnik,
budou rozhodovat o stipendiích a podnikání až do své smrti.
-- Murphy


I. zákon obchodu podle Eddieho:
Nikdy nezvi obchodní partnery k jednání před 10. hodinou
dopoledne a po 16. hodině odpoledne. Před desátou děláš dojem, že
se nemůžeš dočkat, a po čtvrté odpoledne, že je to tvá poslední
naděje.
-- Murphy


Stenderupův zákon:
Čím dříve odpadneš, tím více času získáš na dohánění.
-- Murphy


Meissnerův zákon:
Zaměstnanci výrobní firmy jsou ti poslední, kteří by kupovali a
používali své výrobky.
-- Murphy


Stockmayerův teorém:
Když něco vypadá jako snadné, je to ve skutečnosti obtížné. Když něco
vypadá jako obtížné, pak si pište, že udělat to je absolutně vyloučeno.
-- Murphy


Macphersonova teorie entropie:
Vždy je zapotřebí méně energie, aby se určitý předmět vyjmul z místa
uložení, než aby se vrátil zpět na své místo.
-- Murphy


Wrightův první zákon o kvalitě:
Kvalita je nepřímo úměrná času zbývajícímu pro dokončení projektu.
-- Murphy


Launegayerův postřeh:
Klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby.
-- Murphy


Willoughbyho zákon:
Chcete-li někomu názorně předvést, že stroj nebo přístroj nefunguje,
bude v té chvíli fungovat.
-- Murphy


Kahnův zákon:
Efektivnost zasedání komise je nepřímo úměrná počtu účastníků a času
strávenému rokováním.
-- Murphy


Zákon komitétodynamiky:
Ti, kteří se nejvíce vzpírají pracovat v komisích, jsou obvykle zvoleni
za jejich předsedy.
-- Murphy


Mitchellův zákon pracovních komisí:
Kterýkoli jednoduchý problém se může stát neřešitelným, jestliže se mu
věnuje dostatečný počet zasedání.
-- Murphy


Millerův zákon:
Výjimky potvrzují pravidlo - a ruinují rozpočet.
-- Murphy


Kimovo pravidlo pracovních komisí:
Po hodině strávené úpravou znění jedné věty určitě někdo přijde
s návrhem vyškrtnout celý příslušný odstavec.
-- Murphy


McKernanova sentence:
Těm, kteří nejsou schopni se poučit z minulých schůzí, nezbývá nic
jiného, než si je zopakovat.
-- Murphy


Brintnallův zákon:
Jestliže obdržíte dva protichůdné příkazy, uposlechněte obou.
-- Murphy


Owenův zákon:
Sotva si sednete k šálku horké kávy, šéf si vás zavolá a uloží vám něco,
co vás zdrží právě tak dlouho, aby káva stačila vychladnout.
-- Murphy


II. Connorův zákon:
Jestliže se jedná o tajný spis, určitě zůstane zapomenut v kopírovacím
stroji.
-- Murphy


I. pravidlo důstojného vystupování:
Ať se děje, co se děje, dbejte, aby to vypadalo tak, že je to váš záměr.
-- Murphy


II. pravidlo důstojného vystupování:
Řekněte kategorické "ne" a pak začněte vyjednávat.
-- Murphy


Doaenův zákon průtahů:
Čím pomaleji pracuješ, tím méně naděláš chyb.
-- Murphy


Gillensonův zákon nadějného očekávání (zbavený sexuálních příchutí):
Nikdy nepodléhej vzrušení, smluvíš-li si schůzku s někým, koho znáš jen
po telefonu.
-- Murphy


Courtoisovo pravidlo:
Kdyby lidé častěji naslouchali sami sobě, rozhodně méně by mluvili.
-- Murphy


Hutchisonův zákon:
Jestliže situace vyžaduje soustředěnou pozornost, v témže okamžiku
všechny zúčastněné vytrhne nějaké neodolatelné rozptýlení.
-- Murphy


Pravidlo politických slibů: Pravda se mění.
-- Murphy


Pravidlo pro radikály:
Ti, kteří jsou morálně nejvýše, jsou nejdále vzdáleni od problému.
-- Murphy


I. Brownův zákon politického vedení:
Kdo chce mít úspěch v politice, musí se dokázat povznést nad své zásady.
-- Murphy


II. Brownův zákon politického vedení:
Nejlepší cesta k politickému úspěchu spočívá v tom, najít zástup, který
někam směřuje, a postavit se do jeho čela.
-- Murphy


Dennistonův zákon: Poctivost se trestá sama.
-- Murphy


Dennistonovo varování:
Když něco uděláš bez reptání a hned, určitě tě někdo požádá, abys to
udělal zase.
-- Murphy


Dělníkovo dilema:
1. Bez ohledu na to, kolik uděláš, není to nikdy dost.
2. To, co neuděláš je vždy důležitější než to, cos udělal.
-- Murphy


Murphyho zákon spotřeby pohonných hmot:
Vaše auto má vždy větší spotřebu než auto téže značky kohokoli druhého.
-- Murphy


Gallupovo varování:
Osmdesát procent všech lidí se považuje za nadprůměrné řidiče.
-- Murphy


Zákon příjemného překvapení:
Nikdo není ve skutečnosti tak ošklivý, jak vypadá na pasové fotografii.
-- Murphy


Zákon kupování konfekce:
Když se vám něco líbí, určitě nemají vaši velikost.
-- MurphyZpet