Sklamanie je ako zmrznutá ruka: môže sa vyliečiť, ale vždy bolí.
-- Th. Mann


Ženy musia byť milované, ak majú zostať krásne.
-- Bauer


Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.
-- Kant


Smeje sa jazvám, kto ranu nikdy nepocítil.
-- Shakespeare


Po niečom túžiť je už dôvod k žitiu.
-- Vrchlický


Nenájdete stratený raj do tých čias, kým Vám k šťastiu nepostačí jablko.
-- Jean Paul


Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster.
-- Pourtales


Ak začne bojovať človek sám so sebou, potom stojí za niečo.
-- R. Browning


Omnoho lepšie je žiť bez šťastia, ako bez lásky.
-- Shakespeare


Človek nestráca vždy, keď sa niečo odmieta.
-- Goethe


Čoho sa nevzdávame, to nikdy nestrácame.
-- Schiller


Aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.
-- Cicero


Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je
schopný získať.
-- Einstein


Nemáme sa starať o to, aby sme dlho žili, ale aby sme žili dosť.
-- Seneca


Šťastie je radosť bez ľutovania.
-- Tolstoj


Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia
toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou.
-- Goethe


Mame vždy silu znášať nešťastie svojich priateľov.
-- francúzske príslovie


Zlý priateľ je ako tieň: vidíme ho, len keď nám slnko svieti.
-- nepálske príslovie


Niet iného lieku na lásku, než viac lásky.
-- Thurean


Uč sa chápať šťastie, lebo šťastie je tu vždy.
-- Goethe


Láska dokáže život ľudí rozveseliť, ak oni dokážu lásku a život brať
vážne.
-- O. Fišer


Nezáviď nikomu! Dobrí ľudia si svoje šťastie zaslúžia a zlí sú aj
v šťastí úbohí.
-- O. Fišer


Iba ten sa približuje k ozajstnému človeku, kto úmyselne zabudne na
to, čo pre iného urobil dobre.
-- M. Kochan


Kto nie je milovaný, je vždy i uprostred davu sám.


Akí sme nespravodliví, keď vyčítame žene, že sa potkne.
Potkýna sa predsa vždy na ceste k nám.


Láska je pohár, ktorý sa rozbije, ak ho držíme príliš slabo, alebo
príliš silne.


Srdce nič nekupuje, nič nepredáva.
-- Tyl


Je lepšie ľutovať, že sme niečo zažili, než ľutovať, že sme nezažili nič.
-- Boccatio


Život je pomalým strácaním všetkého, čo milujeme.
-- Maeternak


Rozsievajte kvety všade a stále, kamkoľvek životom idete, lebo
málokedy sa Vám podarí po tých istých cestách kráčať ešte raz.
-- Marden


Odpúšťaj celému svetu, iba sebe nič.
-- Platón


Šľachetný človek je spokojne veselý, nešľachetný je stále mrzutý.
-- Konfucius


Sú ľudia, ktorí sa menej hanbia za silné prejavy nenávisti
ako za najmenší prejav lásky.
-- J. Paul


Blízka ruka najviac raní.
-- slovenské príslovie


Nič tak neutrie slzu, ako ruka toho, kto ju spôsobil


Spievaj a raduj sa, kým nemusíš plakať a keď zaplačeš, uváž,
či vec je hodná bolesti, či bolesť musíš zaplatiť slzami.


Bohovia dali človeku oheň a on vymyslel ohňostroj,
oni mu dali lásku a on vymyslel manželstvo.


S láskou sme na tom tak, ako s vysnenými mestami, ktoré túžime navštíviť...
A keď sa tam nakoniec dostaneme, zdajú sa nám škaredé a špinavé.
No len čo prídeme domov, vychvaľujeme ich krásu, a napokon aj
sami tomu veríme.
-- Jan Rey


Láska ničí rozum. Mozog a srdce sú ako spojené nádoby presýpacích
hodín: keď sa jedna naplní, druha sa vyprázdni.
-- Jules Renard


Najnepochopiteľnejšou vecou na svete je daň z príjmov.
-- Albert Einstein


Život je taký krátky, že nemáme dosť času, aby sme potešili
svojich blízkych. Preto neotáľaj byť k nim láskavý, milý a nápomocný.
-- Henri Frederic Amiel


Len vtedy ľúbime skutočne, ak ľúbime bez príčiny.
-- A. Franke


Nekonečné je nebo svojimi hviezdami, more svojimi vlnami
a srdce svojimi slzami.
-- Pascal


Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič.
-- Shakespeare


Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko,
môj tieň kýva presnejšie.


Dialóg je šťastie, nerozmieňaj ho na monológy.


Na svete nie je nikto tak vysoko, aby som vedľa neho pohŕdal sám sebou.
-- Schiller


Človek nie je v starobe múdrejší, je len opatrnejší.
-- Hemingway


Seba samého každý najmenej pozná.
-- Cicero


Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra zbadá v ľuďoch.
-- Pascal


Charakter človeka spoznáme až vtedy, keď sa stane našim nadriadeným.
-- Remarque


Kto chce hýbať svetom, musí najprv hýbať sebou.
-- Sokrates


Tuční ľudia kratšie žijú, ale dlhšie jedia.
-- Lec


Človek nie je stvorený na to, aby sa vzdával.
Človeka možno zdrviť, ale nie poraziť.
-- Hemingway


Veľkosť človeka je v hodnote jeho mysle a srdca.
-- Meng


Dospelí sú rozhodne až neuveriteľne čudní.
-- Exupery


Druhému vždy odpusť, sebe samému nikdy.
-- Seneca


Zajtrajší deň je žiakom včerajšieho dňa.
-- Syrus


Starnúť začíname, keď rezignujeme na mladosť.
-- Churchill


Každý chce dlho žiť, ale nikto nechce byť starý.
-- Swift


Ponáhľaj sa pomaly!
-- Augustus


Štyridsiatka je staroba mladosti, päťdesiatka mladosť staroby.
-- Metz


Voľný čas je najdôležitejšia časť nášho života.
-- Dideron


Najlepším liekom na hnev je čas.
-- Seneca


Všetkých nás čaká taká istá noc.
-- Horatius


Lepšie neskoro, ako nikdy.
-- Livius


Priateľa zriedka získaš, ale ľahko stratíš.
-- Caecilius


Priateľ je ten, kto o Vás vie všetko a má Vás stále rovnako rád.
-- Hubbard


Priateľ je druhé ja.
-- Zenon


Ak sa snažíš stúpať a dvíhať sa, robíš si nepriateľov.
-- Talleyrand


Ak máš dobrého priateľa, máš viac, ako má on.
-- Fuller


Vzdialenosť nezabráni priateľstvu, môže len obmedziť jeho intenzitu.
-- Sokrates


Prvé, čo človeku poskytuje príroda je priateľ.
-- Lope de Vega


Priateľa napomínaj osamote, chváľ ho verejne.
-- Seneca


Priateľstvo násobí radosť a delí žalosť.
-- Bacon


Priateľa nesmieš ani žartom uraziť.
-- Syrus


Ryba sa kazí bez soli, človek bez priateľských rád.
-- Garczynski


Priateľstvo môže trvať jedine medzi dobrými ľuďmi.
-- Cicero


Urážlivý človek nebude nikdy dobrým priateľom.
-- Maurois


Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, ako málo vieš.
-- Montaigne


Učený človek má vždy bohatstvo v sebe.
-- Phaedrus


Lepšie je štúdiom získať niečo za chvíľu, než hútať nad tým hoci celý deň.
-- Sun-C'


Správne je učiť sa aj od nepriateľa.
-- Ovidius


Knihy sú ľuďom to, čo krídla vtákom.
-- Puškin


Chcem od žiaka viac, ako peniaze. Chcem, aby žil tak, ako ho učím.
-- Sokrates


Pite vedu, pite pravdu a pite lásku.
-- Rabelais


Pamäť sa stráca vtedy, keď sa necvičí.
-- Cicero


Klasické sú knihy, ktoré chce mať každý prečítané, ale nikto ich nechce čítať.
-- Twain


Účelom všetkej výchovy je prebudiť génia v človeku.
-- Pythagoras


Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
-- Komenský


Učíme sa pre život, nie pre školu.
-- Seneca


Najlepším prostriedkom, ako dodržať slovo je - nikdy ho nedávať.
-- Napoleon


Zo všetkého, čo hovoríme, sú vždy tri štvrtiny nezmysel.
-- Bueve


Častejšie používaj uši ako jazyk.
-- Seneca


Kto vie a hovorí je márnovravný, kto vie a nepovie, nepoctivec.
-- Konfucius


Keď sa rozprávaš s človekom, pozeraj sa mu do očí a dozvieš sa,
čo sa v ňom skrýva.
-- Meng


Veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté.
-- Homér


Hlúpy je ten, kto prvý povie svoj názor.
-- Cicero


Dva roky potrebujeme, kým sa naučíme hovoriť a päťdesiat,
kým sa naučíme mlčať.
-- Hemingway


Najviac hluku vždy robí najhoršie koleso.
-- Rivarol


S ľuďmi hovorte o ich záležitostiach tak, aby vám rozumeli.
-- Courier


Obraz je mlčiaca báseň a báseň je hovoriaci obraz.
-- Plutarchos


Slovo ma ľahkosť vetra a silu hromu.
-- Hugo


Kto neunesie meč, seká jazykom.
-- Ezop


Pravdivé slová nebývajú príjemné. Príjemné slová nebývajú pravdivé.
-- Lao-C'


Predstavte si to ticho, keby ľudia vraveli len to, čo vedia.
-- Čapek


Čím viac hovoríte, tým menej si ľudia zapamätajú.
-- Fenelon


Láska je tým najkrajším svetlom.
-- Goethe


Láska je buď nešťastná, alebo žiadna.
-- Bunin


Koľko chlapov sa previnilo len zo slabosti k ženám.
-- Napoleon


Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotil muža.
-- Voltaire


Manželstvo je pamiatka na lásku.
-- Rowland


Moja žena ma tak ľúbi, že si niekedy aj rozumieme.
-- Pascal


Keď máš milovať nerozmýšľaj - a keď máš rozmýšľať nemiluj!
-- Syrus


Kto si vzal bozk a nechce všetko, zaslúži si, aby stratil aj to, čo získal.
-- Ovidius


Každá žena si myslí, že je nenahraditeľná, je však presvedčená,
že môže nahradiť každú inú.
-- Pitigrilli


Láska sa začne očami, dovršuje ju jazyk.
-- Syrus


Nie aby som nenávidel, ale aby som miloval, som tu.
-- Sofokles


Najstaršia a najväčšia láska je láska k životu.
-- Tolstoj


Zo všetkého, čo je večné, je láska najkrajšia.
-- Moliere


Lepšie je byť smutný láskou, než veselý bez nej.
-- Goethe


Človek ma byť stále zaľúbený, preto by sa nemal ženiť.
-- Wilde


Láska je túžba po slasti a po dobre. Ak to druhé chýba,
nie je to pravá láska.
-- Sokrates


Z lásky k žene zrodilo sa všetko najkrajšie na svete.
-- Gorkij


Nie je choroba milovať, ale nemilovať.
-- Sokrates


Muž a žena si nikdy nemôžu rozumieť, lebo každý chce niečo iné.
Žena muža a muž ženu.
-- Karinthy


Ak vstupujete do srdca dievčaťa, nikdy nezabúdajte, kde je z neho východ.
-- Madame de Stael


Všetko, čo potrebuješ, je láska.
-- Lenon


Kto cíti v sebe hudbu sladkej nálady, nedokáže zradiť, ani kuť úklady.
-- Shakespeare


Žena alebo miluje, alebo nenávidí. Tretej cesty niet.
-- Syrus


Iba dieťa ľúbime preto, že je. Dospelého ľúbime preto, čím je.
-- Garczynski


Druhá najväčšia slasť po láske je hovoriť o nej.
-- Labe


Žena je hádankou a dieťa je jej rozlúštením.
-- Hugo


Láska je zo všetkých vášní najsilnejšia, lebo súčasne útočí
na hlavu, srdce i telo.
-- Voltaire


Moja manželka je ruža, cítim to podľa ostňov.
-- Milton


Ľahšie je pre ženu umrieť, ako žiť s ňou.
-- Byron


U žien je všetko srdce, dokonca aj hlava.
-- Paul


Len vtedy ľúbime naozaj, ak ľúbime bez dôvodu.
-- France


Ináč vonia seno koňom ako zaľúbeným.
-- Lec


Láska je mocnejšia ako sila a múdrejšia ako filozofia.
-- Wilde


Ideálny manžel je preto ideálny, lebo neexistuje.
-- Havilland


Keby len bolo možné klesnúť do náručia ženy a pritom nepadnúť do jej rúk.
-- Motherland


Neexistujú nebezpečné ženy, existujú len slabí muži.
-- Maurois


Krásna žena sa páči oku, dobrá srdcu.
-- Napoleon


Ženy nevedia, čo chcú a nedajú pokoj, kým to nedosiahnu.
-- Wilde


Tragédia je zaľúbiť sa do tváre a oženiť sa s celým dievčaťom.
-- Tuwim


Manželstvo nie je lotéria. V lotérii sa niekedy aj vyhráva.
-- Shaw


Núdza zvykne zmôcť viac, ako láska.
-- Seneca


Zbojníci žiadajú od teba peniaze alebo život - ženy jedno i druhé.
-- Butler


Dobrá povesť je istejšia ako peniaze.
-- Syrus


Keď ide o peniaze, všetci ľudia sú rovnakého náboženstva.
-- Voltaire


Zvíťazí ten, kto všetko stratí.
-- Ibsen


Kto nemá peniaze, je chudobný, kto nemá druha, je chudobnejší,
kto nemá srdce, je najchudobnejší.
-- Turgenev


Nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej.
-- Tolstoj


Nie to, čo mám, ale to, čo viem je mojim bohatstvom.
-- Carlyle


Nič nekazí človeka tak, ako peniaze.
-- Hugo


Všetko svoje nosím so sebou.
-- Bias


Bohatý nie je ten, kto má mnoho majetku, ale ten, kto má skromné želania.
-- Valerius


Hoci svet stále napreduje, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.
-- Goethe


Nikto nie je úbohejší ako ten, čo všetko chce a nikdy nič nezačne.
-- Claudius


Zlaté uzdy nerobia koňa lepším.
-- Seneca


Mladí ľudia si dnes predstavujú, že peniaze znamenajú všetko.
Keď dorastú, pochopia, že je to naozaj tak.
-- Wilde


Lepšia je nevýrečná múdrosť, ako tlachavá hlúposť.
-- Cicero


Odváž sa byť múdrym!
-- Horatius


Myslenie je veľká vec.
-- Herakleitos


Mozog je aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme.
-- Tuwim


Mlčanlivosť je pre hlupáka ako múdrosť.
-- Syrus


Nesmieš myslieť jazykom!
-- Shakespeare


Nadávky hlupákov treba vypočuť s rozvahou.
-- Seneca


S múdrosťou najďalej zájdeš, a aj tak ťa často i hlupák dobehne.
-- Karlen


Múdrosť človeka je v zbytočnom neuvažovaní.
-- Sun-C'


Víno sposôbí, že aj múdri zblúdia.
-- Šalamún


Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť.
-- Curie


Naozaj múdry je ten, kto pozná sám seba.
-- Tolstoj


Najkratšie odpovede 'ÁNO' a 'NIE' vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie.
-- Pythagoras


Mudrca ľahko spoznáte podľa toho, že sa proti nemu okamžite spoja
všetci hlupáci.
-- Swift


S hlúposťou aj bohovia márne bojujú.
-- Schiller


Najpozoruhodnejšie na človeku je jeho schopnosť myslieť.
-- Aristoteles


Odpočinok, ako všetko, končí únavou.
-- Dumas


Všetko, čo robíš, rob dobre a nezabúdaj na cieľ!


Boh má prácu pre každého človeka.
-- Hemingway


Skôr, než sa človek rozhodne, čo má robiť, mal by vedieť, čo nemá robiť.
-- Meng


Poriadny muž nerobí nič polovičato.
-- Sokrates


Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu
aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.
-- da Vinci


Kto v slnku chodí, tieň ho nasleduje.
-- Ambroz


Úspech je niečo, čo ti priatelia nikdy neodpustia.
-- Tuwim


Kto chce - ten môže. Vždy!
-- Fast


Čím dlhšie ostáva človek slobodný, tým je slávnejší.
-- Caesar


Kto začal, má už polovicu urobenú.
-- Horatius


Po zlej žatve treba znovu siať.
-- Seneca


Pravá bieda začína až vtedy, keď sa nám znechutí práca.
-- Jókai


Úspech je dieťaťom dvoch rodičov: vytrvalosti a presnosti.
-- Marde


Ak sa dopustíte chyby, nemajte strach ju napraviť.
-- Konfucius


Sú na svete len dve cesty hore: vlastné zásluhy, alebo hlúposť iných.
-- La Bruyere


Nikto nie je dokonalým, kto sa nesnaží byť dokonalejším.
-- Bernard


Iba poctivá práca je zdrojom všetkého bohatstva.
-- London


Práca býva často matkou radosti.
-- Voltaire


Zo všetkého najviac vyčerpáva nečinnosť.
-- Aristoteles


Únava je najlepší vankúš.
-- Franklin


Ak si v noci spomenieš, že si volačo zabudol vykonať, vstaň a vykonaj to.
-- Tolstoj


Nikdy nesmieš nerobiť nič.
-- Schott


Sláva je jasná záplata na handrách.
-- Puškin


Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.
-- Addison


Nie je nijakou slávou predísť oslov.
-- Martialis


Ťava môže celý týždeň pracovať a nepiť,
človek môže celý týždeň piť a nepracovať.
-- Tuwim


Keď sú dvaja na koni, jeden musí byť vzadu.
-- Shakespeare


Tisíc ciest vedie k bludu, k pravde len jedna.
-- Rousseau


Ľahko sa dáme oklamať tým, čo milujeme.
-- Moliere


Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce vypočuť pravdu.
-- Cicero


Pravda je to najcennejšie, čo máme. Snažme sa ju teda poriadne speňažiť.
-- Twain


Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu.
-- Džingischán


Omyl, ktorý vzbudí rozruch je cennejší ako pravda, smerujúca
do slepej uličky.
-- Volta


Lož je nanič, lebo oklame iba raz.
-- Napoleon


Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu.
Preto deti bijú, bláznov zatvárajú a filozofov nechápu.
-- Paganini


Ak zistím, že nemám pravdu, musím mať odvahu
zahanbiť sa za to aj pred hlupákom.
-- Meng


Niť pravdy prichádza z tmy a vedie do tmy naspäť.
-- Diderot


Klamárovi obyčajne neveríme, aj keď už hovorí pravdu.
-- Cicero


Nedostatok dôkazov ešte neznamená dôkaz nedostatku.
-- Rutheford


Neverím svojmu úsudku a podľa možnosti on nedbám.
-- Boccacio


Kto verí v šťastie, má šťastie.
-- Hebbel


Byť šťastný a iných urobiť šťastný - to je úloha človeka.
-- Bolzano


Každý je tvorcom svojho šťastia.
-- Sallustius


Kam nešťastie chce ísť, tam si cestu nájde.
-- Syrus


Nikto sa nemá nazývat šťastným prv, ako zomrel a bol pochovaný.
-- Ovidius


Nikto zlý nie je šťastný.
-- Iuvenal


Šťastie rýchlejšie nájdeš, než udržíš.
-- Syrus


Najšťastnejší je ten, kto sa nenarodil.
-- Seneca


Určitý pôžitok je aj plač.
-- Ovidius


Nič neuschne rýchlejšie, ako ženské slzy.
-- Webstel


Šťastie? To sa neprežíva, iba sa naň spomína.
-- Platón


Radosť z konania dobra je jediným opravdivým šťastím.
-- Tolstoj


Stratený deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.
-- Chamford


V živote vládne šťastie, nie múdrosť.
-- Theophrasta


Robiť život hlučným ešte neznamená radovať sa.
-- Hugo


Strasť nechodieva sama, lež v celých húfoch.
-- Shakespeare


Neplač, keď sa tvoje sny rozbijú na črepy, ved črepy sú šťastie.
-- Lennon


Nenávisť môže vydržať alebo silný, alebo šťastný.
-- Syrus


Neverte, že človek sa môže stať šťastným nešťastím druhých.
-- Seneca


Zo všetkých živočíchov sa vie smiať iba človek, hoci má na to
najmenej dôvodov.
-- Hemingway


Aj najtenší vlas vrhá tieň.
-- Syrus


Dôvodenie robí pochybnú vec vierohodnou.
-- Cicero


Malý omyl na začiatku sa stáva veľkým na konci.
-- Bruno


Dedičnosť je to, v čo veríme, keď máme inteligentné dieťa.
-- Chaplin


Blčať je lepšie ako chladnúť.
-- Sofokles


Radšej mám v dome zlodeja, ako lekára, lebo keď odíde,
aspoň viem, čo mi chýba.
-- Moser


Presahovať je práve taká chyba, ako nedosahovať.
-- Konfucius


Jedna lastovička jar neurobí.
-- Aristoteles


Každá choroba pochádza z prejedenia.
-- Insinger


Ženu ani kvetom neudrieš!
-- Zeyer


Príroda sa vráti, aj keď ju vidlami vyženieš.
-- Horatius


Od vznešeného k smiešnemu je iba krok.
-- Napoleon


Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva prameň.
-- Exupery


Ovládaj svoju vôľu a nerozrušíš svoju dušu.
-- Meng


Nie je nič, čo by si nezaslúžilo záujem a pohľad.
-- Čapek


Vo veľkých veciach stačí aj to, že sa chcelo.
-- Propertius


Nie je nič užitočnejšie nad soľ a slnko.
-- Plinius


Aj z jednej iskry bývaju rozsiahle požiare.
-- Lucretius


Obráť tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba.
-- Hemingway


Nikdy nerobí spravne, kto rýchlo uverí.
-- Petronius


Komu chýba odvaha, ten ju odopiera druhým.
-- Marti


Oheň skúša zlato, bieda silných mužov.
-- Seneca


Mnohé je dovolené hlupákom a básnikom.
-- Horatius


Optimizmus je taký zažratý názor, že všetko je dobre, aj keď je to zle.
-- Voltaire


Ako inak prekonať diaľku odlúčenia než spomienkami?
-- Konfucius


Hlad ti aj zlý chlieb urobi jemným.
-- Seneca


Liekom na urážky je ich zabudnutie.
-- Syrus


Rozkázať sebe, to je najväčšia moc!
-- Seneca


Každý ma toľko práva, koľko má moci.
-- Spinoza


Ťažko je odoprieť, keď prosí mocnejší.
-- Syrus


Kto pochopil dosah násilia, nebude kráčať cestou moci.
-- Sun-C'


Vládcovia majú dlhé ruky.
-- Ovidius


Často veľkí zlodeji trestajú menších.
-- Caecillius


Ľahko je vládnuť v dobrých časoch!
-- Plautus


Služba panovníkom má dve stránky:
nádej na chlieb a strach o vlastný život.
-- Sa'di


Vládcu lepšie chráni dôvera, než žezlo.
-- Seneca


Zo všetkých čností je životu najpotrebnejšia odvaha a statočnosť.
-- Dennis


Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra.
-- Konfucius


Akí sme my, také budú naše deti.
-- Herder


Veľká bola kedysi úcta pred šedivou hlavou.
-- Ovidius


Prvou povinnosťou je veriť v povinnosť.
-- Smiles


Jeden nevďačník škodí všetkým biednym.
-- Syrus


Len krásny deň chvália všetci, lebo ho môžu chválit bez závisti.
-- Cerventes


Ak nezradíte mravy svojich otcov, budete i vy raz vážení svojim potomstvom.
-- Konfucius


Statočnosť sa nedá deliť na kúsky. Alebo je, alebo nie je.
-- Balzac


Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu.
-- Goethe


Kto stratil dôveru, nič viac uz nemôže stratiť.
-- Syrus


O záporných vlastnostiach svojej priateľky sa dozvieme tak,
že ju pochválime pred jej priateľkami.
-- Franklin


Žena nech nie je len poctivá, ale nech tak aj vyzerá.
-- Caesar


Čo nie je spravodlivé, nemôže byť ani čestné.
-- CiceroZpet