Nestejní se rodíme, ale stejní umíráme.
-- Seneca


Zamilovaní jsou blázni.
-- Plautus


Dokud jsme živi, žijme.
-- Vergilius


Přátelství může být jen mezi dobrými.
-- Cicero


Jen sehnutý oráč oře rovnou brázdu.
-- Plinius


Každý si vybírá svou zlatou střední cestu.
-- Horatius


Opakované věci se líbí.
-- Horatius


Nechť se shodují slova se skutky.
-- Seneca


Čím horší je stát, tím více má zákonů.
-- Tacitus


Krutější je stále se bát smrti než zemřít.
-- Seneca


Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.
-- Diogenes


Není pravdy, je jen pravděpodobnost.
-- Protagoras


Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa.
-- Sokrates


Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě.
-- Zenon


Druhý den je žákem dne prvního.
-- Publius Syrus


Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně.
-- Ovidius


Každý člověk chybuje, ale jen hlupák v chybách setrvává.
-- Cicero


Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní vášně.
-- Tacitus


O všem se má pochybovat.
-- Ainesidemos


Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody.
-- Archelaos


Blažený není ten, kdo má, co si přeje, ale ten, kdo si nepřeje, co nemá.
-- Anthistenes


Za všech okolností si zachovej vnitřní svobodu.
-- Aristippos


Užívej rozkoše, ale nepropadni ji.
-- Anthisthenes


Člověk je bytost přirozeně společenská.
-- Aristoteles


I když jsi sám, nedělej nic špatného.
-- Demokritos


Člověk pozná jen maličký kousek jsoucna, ale každý věří, že objevil všechno.
-- Empedokles


Krásu jako jedinou ze všech hodnot můžeme spatřit.
-- Platon


Nesnažil jsem se zalíbit davu, protože dav neschvaluje, co já vím, a já
nevím, co schvaluje dav.
-- Epikur


Dělají-li dva totéž, není to totéž.
-- Terentius


Chudoba se snadno vyhne škodě.
-- Sallustius


Považuji za ztraceného toho, kdo ztratil stud.
-- Plautus


Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
-- Ovidius


Papír snese všechno.
-- Cicero


Je správné se dát poučit i od nepřítele.
-- Ovidius


Blesky bijí do nejvyšších vrcholů.
-- Horatius


Štěstí je slepé.
-- Cicero


Hledám člověka.
-- Diogenes


Čím více lidé mají, tím více žádají.
-- Justinus


Celý lidský život je jen cesta ke smrti.
-- Seneca


Kolik člověk zná, tolik zmůže.
-- Plautus


Nahromaděné peníze vládnou, nebo slouží.
-- Seneca


Zlé věci sousedí s dobrými.
-- Ovidius


Nejméně zná člověk sám sebe.
-- Ovidius


Krása, která nemá svědka, je bez užitku.
-- Cicero


Největší a nejdůležitější část výchovy je ta, kterou si člověk dal sám.
-- E. Gibbon


Každý člověk má tři charaktery - jeden, který ukazuje, jeden, který má,
a jeden, který si myslí, že má.
-- A. Karr


Politováníhodný ten, kdo žije bez ideálů.
-- I. Turgeněv


Sebeláska je největším z lichotníků.
-- La Rochefoucauld


Bez víry ve své schopnosti a své síly nelze podniknout žádné dílo.
-- N. K. Krupská


Když je někdo do sebe zamilován, je to počátek románu, který trvá celý život.
-- O. Wilde


Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné
talentu, je dílo génia.
-- H. F. Amiel


Naši nepřátelé jsou blíže k pravdě při posuzování nás samých než my.
-- La Rochefoucauld


Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou.
-- M. I. Lermontov


Samolibost není nic jiného, než když někdo sám sobě podkuřuje. Učiní-li
někdo totéž jinému, je to lichocení.
-- Erasmus Rotterdamský


Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře užívat.
-- T. Wolfe


Zjevně by měly být dva druhy výchovy. Jedna by učila, jak si vydělat na
živobytí, druhá, jak žít.
-- J. Truslow


Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů.
-- La Rochefoucauld


V mládí jsou lidé zcela opojení bez vína.
-- kniha Kabus


Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby byla pravda.
-- J. Caesar


I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho nejlepší přítel.
-- Ebner-Eschenbachová


Prvním krokem k filozofii jsou pochyby.
-- Diderot


Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu.
-- Cato


Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost.
-- Vauvenargues


Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí.
-- Lao-c


Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.
-- Livius


Zemská ose zcela zřetelně prochází středem každého města a vesnice.
-- O. W. Holmes


Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváky.
-- F. Guizot


Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno ve druhém.
-- Konfucius


Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.
-- Seneca


Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.
-- Lenin


Obtížné neznamená nepřekonatelné.
-- Kalinin


Život je cesta, která vede k smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl.
-- C. Diane


Žádné velké vítězství není možné, pokud mu nepředchází malé vítězství nad
sebou samým.
-- Leonov


Je lépe se radit před činy, než potom o nich přemítat.
-- Demokritos


Když najdeš cestu bez překážek, určitě nevede nikam.
-- N. Clark


Úspěch plodí úspěch.
-- N. Chamfort


Pokrok je jen uskutečňování utopii.
-- O. Wilde


Prvé kroky - vždy nejtěžší.
-- R. Thákúr


Chtěl bych - to neznamená nic, chci - to dělá divy.
-- A. Vinet


Mládí je nejen v letech, ale i v myšlenkách.
-- F. Bacon


Usnout na vavřínech dokáží i lidé trpící nespavostí.
-- A. Gossanyi


Nejlepší výchovy se dosahuje spíš tím, co se učíme v životě, než tím, co se
dočteme v knihách.
-- H. de Balzac


Je třeba žít zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že
usiluje vzhůru.
-- Gorkij


Odklad je zloděj času.
-- E. Young


Střezte čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život.
-- C. Richardson


Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale
moudrý člověk vidí i ve tmě.
-- Panin


Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen když jsou
stále živeny.
-- Vauvenargues


Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.
-- La Rochefoucauld


Všechno intelektuální zdokonalení vzniká ve chvílích volna.
-- S. Johnson


Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak
ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší bídě.
-- J. de la Bruyére


Zlozvyku se nezbavíme tak, že ho vyhodíme oknem, je třeba ho vyprovodit po
schodech.
-- M. Twain


Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech, při pití a
v hněvu.
-- kniha Talmud


Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou mu podobni.
-- přísloví


Závistník působí sám sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.
-- Demokritos


Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůsobí, že druzí také závidí.
-- C. Diane


Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.
-- H. de Balzac


Když je konečně náš charakter dotvořen, začínají nás bohužel opouštět síly.
-- Seume


Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.
-- Morgenstern


Lidé se tlačí ke světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.
-- Nietzsche


Kdo je moudrý? Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? Kdo se umí
ovládat. Kdo je bohatý? Kdo je spokojen se svým osudem.
-- kniha Talmud


Ještě nikdo nebyl takový filozof, aby trpělivě snášel bolení zubů.
-- Shakespeare


Opilec se podobá láhvi whisky, jen hrdlo a břicho a žádná hlava.
-- O´Malley


Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.
-- přísloví


I lev se musí bránit proti mouchám.
-- přísloví


Je lépe se opotřebovat než zrezivět.
-- Diderot


Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.
-- S. Smiles


Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné.
-- Goethe


Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik, jako
nikdo jiný.
-- T. Carlyle


Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.
-- J. Renard


Lenost je strach před očekávanou prací.
-- Cicero


Ustavičná práce se usnadňuje návykem.
-- Demokritos


Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život.
-- E. Renan


Byl takový liják, že se všechny svině očistily a všichni lidé zasvinili.
-- G. Lichtenberg


Je jen jediný způsob, jak poznat, co v kom vězí: pusť ho k práci.
-- F. X. Šalda


Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to
nejpotřebnější.
-- L. N. Tolstoj


Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací.
-- J. Ruskin


Nedokončené není nic.
-- H. F. Amiel


Bez usilovné pracovitosti není talentů ani géniů.
-- Mendělejev


Když pracuješ, nestyď se říct těm, kteří ti překážejí.
-- V. I. Lenin


Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno.
-- B. Franklin


Čtení prohlubuje myšlení, povzbuzuje mysl k hledání a analýze jevů.
-- Kalinin


Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými.
-- S. Johnson


Umění paměti záleží v umění pozornosti.
-- S. Johnson


Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.
-- T. Leo


Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.
-- George Orwell(1984)


Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.
-- Voltaire


Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují život, druhé byt.
-- Litěraturnaja gazeta


Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka knih.
-- T. Carlyle


Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš.
-- M. de Montaigne


Člověka je možno poznat podle knih, které čte.
-- S. Smiles


Požadovat, aby si někdo pamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby si
pamatoval, co kdy snědl. Z tohoto žil tělesně a z onoho duševně a stal se
prostřednictvím toho tím, čím je.
-- A. Schopenhauer


Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a pak jednají, druzí
nejdříve hovoří a jednají a potom myslí.
-- Tolstoj


Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.
-- Shakespeare


Jen ten je opravdový humanista, kdo miluje lidi i tehdy, když se s nimi
setká v přeplněné tramvaji nebo autobuse.
-- Krokodil


Kdybys i zlostí pukl, přesto lidi budou stále jednat stejně.
-- Marcus Aurelius


Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnému.
-- Demokritos


Zdvořilostí nic neztrácíme - nanejvýš místo k sezení.
-- J. Bernard


Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň; pomni, že není možné se mýlit
schválně.
-- Seneca


Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty nebo ten,
s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté.
-- Tolstoj


Jsi-li sám, mysli na své chyby. Jsi-li ve společnosti, nemluv o chybách
druhých.
-- přísloví


Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti velký, byl-li dán s láskou.
-- Pindaro


Narážejí na sebe jen ti, kdo kráčejí stejnou cestou.
-- Seneca


Nic nedáváme tak ochotně jako radu.
-- La Rochefoucauld


Zlé jazyky jsou horší než pistole.
-- A. S. Gribojedov


Nikdy není tak obtížné mluvit jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.
-- La Rochefoucauld


Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak
naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic.
-- La Rochefoucauld


Ostýchavost je nedostatek důvěry v sebe a pochází z domýšlivosti. Člověk je
ostýchavý, protože se bojí, že se nebude jevit v nejlepším světle.
-- Diane


Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim
vyniknout nad tebou.
-- Colton


Hovoř jen o tom, co je ti jasné.
-- Tolstoj


Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme do nejmenších podrobností to, co
se nám přihodilo a ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to
řekli téže osobě.
-- La Rochefoucauld


Člověku je třeba dvou let, aby se naučil mluvit a šedesáti let, aby se
naučil držet jazyk za zuby.
-- L. Feuchtwanger


Nejlepším způsobem lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem.
-- J. Addison


Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz.
-- Goethe


Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.
-- Demokritos


Mlčení je velkým konverzačním uměním.
-- W. Hazlitt


Jenom tomu, čemu sami věříme, věří ostatní nám.
-- K. Gutzkow


Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí. Bere mi znovu míru
pokaždé, když k němu přijdu. Jiní lidé však mají stále mou starou míru a
myslí si, že se bude stále na mě hodit.
-- G. B. Shaw


Moudří lidé mluví, protože mají co říci, blázni, protože by rádi něco řekli.
-- Platon


Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný.
-- G. K. Chesterton


Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nepůjčit a nikdy
si od nich nic nepůjčovat.
-- P. de Kock


Pomoz tomu, kdo nese břemeno, ale rozhodně ne tomu, kdo je položí vedle.
-- Seneca


Ten, kdo nemá dobrou paměť, by se nikdy neměl dát na řemeslo lhaní.
-- Montaigne


Vtipnou lichotku snese i ten nejskromnější.
-- J. Paul


Půvab je užitečný ve všech věcech a je příjemný každému.
-- C. Diane


Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího než ostatní.
-- La Rochefoucauld


K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.
-- Chylón


Jediná společnost, kde člověk vydrží, je jeho vlastní.
-- Oscar Wilde


Málokdo lituje, že řekl málo, ale často lituje, že řekl mnoho.
-- J. de la Bruyére


Něžnými slovy a dobrotou je možno vést na vlásku slona.
-- Sádí


Osamocen nedojde člověk nikdy k cíli.
-- Goethe


Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená, je v tom, že
tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.
-- La Rochefoucauld


Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení
vytvářejí silnější svazky než společné radosti.
-- A. Lamartine


Obětovali bychom vše pro ty, které milujeme, neboť vstoupili do užšího kruhu
našeho egoismu.
-- C. Diane


Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla
dostala, kdyby si ho nebyla vzala.
-- H. Rowlandová


Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků,
což úhrnem činí dvě osoby.
-- A. Bierce


Kdybychom sami neměli chyby, nečinilo by nám takové potěšení upozorňovat na
chyby druhých.
-- La Rochefoucauld


Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.
-- Napoleon


Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné straně.
-- La Rochefoucauld


Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke
zlosti.
-- C. Diane


Neexistují ošklivé ženy, jsou jen ženy, které neví, jak se udělat hezkými.
-- J. de la Bruyére


Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých.
-- C. Diane


Mladí lidé chtějí být věrní, ale nejsou. Staří chtějí být nevěrní, ale
nemohou.
-- Oscar Wilde


Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, kdo je
uvnitř, chce ven.
-- arabské přísloví


Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, se kterou jste se za svobodna hádal.
-- J. Paul


Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil za přítele, kdyby byla mužem.
-- J. Joubert


Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více než klenbu
nebes a koberec lásky.
-- Honoré de Balzac


Láska je slepá, proto miluje tmu.
-- Guitry


Manželku bychom měli spíše vybírat ušima než očima.
-- přísloví


Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit.
-- Me de Stael


Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat
pro vlast.
-- J. F. Kennedy


Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru
udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách.
-- Edison


Tři hlavní věci, kterých je třeba, aby se dosáhlo čehokoliv, co za to stojí,
jsou: práce, vytrvalost a zdravý rozum.
-- Edison


Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl
dosáhnout více.
-- Nietzche


Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí
k zajištění štěstí.
-- C. Diane


U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu.
-- Montesquieu


Kašel, koně a lásku a lze ukrýt velmi těžko.
-- B. Franklin


Kde je uzavíráno manželství bez lásky, vznikne brzo láska bez manželství.
-- B. Franklin


V manželství se muž ženě líbí déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň
ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo
vnesl.
-- J. Paul


Kde by byla moc žen, kdyby muži nebyli ješitní?
-- Ebner-Eschenbachová


Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.
-- T. G. Masaryk


Nezoufej nad tím, kdo ti říká, že má strach, ale měj strach z toho, kdo ti
říká, že si nikdy nezoufá.
-- E. Fried


Anatomie je něco, co má každý, ale na hezké mladé dívce vypadá nejlíp.
-- Krokodil


Je zlé, jestliže se dva manželé nudí navzájem, daleko horší však je, když
jen jeden nudí druhého.
-- Ebner-Eschenbachová


Ženy, které nemají hezké zuby, se smějí očima.
-- Mme de Rieux


Vpravdě sympatizujeme jen s těmi druhy neštěstí, které jsme sami zažili.
-- C. Diane


Smutným hodiny se dlouhé zdají.
-- Skakespeare


Když má člověk strach, přestává uvažovat.
-- P. Holbach


Nenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde.
-- La Rochefoucauld


Duševní utrpení se snáší lépe než tělesné. Kdyby mi bylo nabídnuto zlé
svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.
-- H. Heine


Teď když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc.
-- japonské přísloví


Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.
-- La Rochefoucauld


Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadnější.
-- Demokritos


Štěstí i neštěstí je věcí duše.
-- Demokritos


Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem.
-- Blessingtonová


Jestliže jste postavili vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná. Nyní
k němu udělejte základy.
-- H. D. Thoreau


Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.
-- Pythagoras


Žádný zlý člověk není šťastný.
-- Juvenal


Umění žít - to je žít s perspektivou.
-- F. V. Gladkov


Nikdy není člověk tak šťastný nebo nešťastný, jak si namlouvá.
-- La Rochefoucauld


Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali
nemožné věci.
-- E. Renan


Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.
-- C. Morgenstern


Nejvíce jsme promarnili dny, kdy jsme se nezasmáli.
-- N. Chamfort


Netrapte se maličkostmi! Všechno jsou maličkosti!
-- R. Eliot


Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.
-- M. L. King


Když o sobě pochybujete, nemůžete ze sebe vydat to nejlepší. Když v sebe
nevěříte vy, kdo jiný ve vás má věřit?
-- M. Jackson


Život je nejlepší školou života.
-- J. Cimrman


Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.
-- Cicero


Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete
pořád ubližovat.
-- T. Bernard


Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.
-- Napoleon


Oloupený, jenž se směje, okrádá zloděje.
-- Shakespeare


I když člověk někoho miluje, občas na to zapomene.
-- W. S. Maugham


Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.
-- Francesko Petrarca


Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní. Přestane-li ji milovat,
hovoří s ní hlavně o sobě.
-- Goethe


Řada frází neznamená ještě linii.
-- A. Brie


Člověk má na to, aby si zjednodušil život, vynaložit stejné úsilí, jaké
vynakládá, když si ho komplikuje.
-- H. Bergson


Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme, po čem toužíme.
-- Maugham


Vyplatilo by se vynalézt antikorozní prostředky pro železné zásady.
-- Kumor


Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista, leda ještě starý optimista.
-- M. Twain


Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky.
-- Kipling


Mnoho lidí si zkazí život představou neštěstí, které jim hrozí.
-- A. Maurois


Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragedii. Jak často se zato mění
v tragedii sny uskutečněné.
-- S. Dygat


Dejte si co nejvíce práce, abyste doopravdy žili.
-- W. Saroyan


Na začátku cesty k dokonalosti zakopl o svůj ohromující úspěch.
-- S. J. Lec


Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.
-- La Rochefoucauld


Život je jako nemocnice, v níž je každý pacient posedlý touhou změnit postel.
-- C. Baudelaire


Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody a vyplave vám s rybou
v zubech.
-- J. Tuwim


Majetek z nikoho neudělá boháče.
-- Seneca mladší


Když bujně vyvádí mladík, je to chyba. Když stařec, je to šílenství.
-- Seneca


Vzpomínky na otroctví činí svobodu ještě milejší.
-- Cicero


Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li hněv.
-- Publius Syrus


Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.
-- Cicero


V době specializace by neměl být člověk univerzální ignorant.
-- Kumor


Pošetilý básník jde o krok před revolucí, rozumný politik krok za ní.
-- Ž. Petan


Květy lásky nevadnou. Některé můžeme ještě čerstvé hodit na její hrob.
-- S. J. Lec


Strašné je, že nemůžeme žít s ženami ani bez nich.
-- G. Byron


Schopnost předvídat nemilou věc nazýváme pesimismem.
-- R. Lardner


Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
-- Cicero


Ovšemže věřím ve slepé štěstí. Jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy
lidí, které nemám rád?
-- J. Cocteau


Dobrý pastýř má ovce ostříhat, ne je stahovat z kůže.
-- Tiberius


Dobří lidé hněv svůj dlouho neživí.
-- Publius Syrus


Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.
-- Seneca mladší


Píle je nejlepší pomocník, i pro průměrného ducha.
-- Seneca


Čteme ze stále ošumělejší knihy přírody.
-- Kumor


Život je k dogmatům mnohem tolerantnější než dogmata k životu.
-- A. Brie


Pozitivní na skeptikovi je, že podle něho je všechno možné.
-- T. Mann


Dělejme všechno proto, aby umění žít patřilo ke krásným uměním.
-- Kumor


Za chyby mezi řádky korektoři neručí!
-- Ž. Petan


Za tvůrcem musí někdo stát - nejlépe on sám.
-- S. J. Lec


Satira je zvláštní druh zrcadla, v které vždy vidíme jinou tvář než svoji.
-- J. Swift


Znát sám sebe ve štěstí, to není snadné.
-- Hugo


Jako rána pálí jizva zlého svědomí.
-- Publius Syrus


Paměť slábne, jestliže ji necvičíš.
-- Cicero


Opilost není nic jiného než čisté šílenství.
-- Seneca mladší


Posledním stupněm závisti je nenávist.
-- Plinius mladší


Závistník žloutne a hubne, když sousedův majetek vzkvétá.
-- Horatius


Ideje jsou na tom lépe než my - mohou vstát z mrtvých.
-- Kumor


Ženy jsou slabé - jak rády toho využívají.
-- Marie de Sevigné


Ve sporu mezi manželstvím a staromládenectvím platí toto: ať zvolíš, co
zvolíš, budeš toho litovat.
-- Chamfort


Ženy považují za nevinné všechno, čeho se dopouštějí.
-- J. Joubert


Manželství je tak těžké, že ho musejí nést dva, často i tři.
-- Dumas


Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak.
-- G. Courteline


Ani ateisté nejsou osvobozeni od zbožných přání.
-- Kumor


Třídní původ? Moji předkové byli neandrtálci.
-- A. Brie


Opravdu na výši je ten, kdo se nevyvyšuje.
-- neznámý


Bez fantazie nepochopíš ani holá fakta.
-- A. Brie


Léta běží, ale zadýcháváme se my.
-- Kumor


Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny.
-- T. Williams


Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme.
-- Epikuros


Skromnost zvyšuje důstojnost.
-- La Rochefoucauld


Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci.
-- M. Růžička


Zlaté mzdy nečiní žádného koně lepším.
-- Seneca


Základní chybou otců je, že očekávají od svých dětí, že jim budou dělat čest.
-- B. Russel


Život člověka donutí k mnoha dobrovolným činům.
-- S. J. Lec


Malá tečka ukončí i ten největší román.
-- Kumor


Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.
-- M. Cervantes


Nedůvěra je moudrost hlupáků.
-- B. Shaw


Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.
-- J. Verne


Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.
-- Sofokles


V soukromí přítele kárej, veřejně chval.
-- Seneca mladší


Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
-- Hemingway


Milujeme vždy ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my.
-- La Rochefoucauld


Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
-- Budha


Humor je solí země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvým.
-- K. Čapek


Lidé by občas potřebovali den volna od života.
-- S. J. Lec


Dobu neobviňuj, když jsi příčinou žalu.
-- Cato


Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.
-- Tacitus


Nikdo se nestal nesmrtelný díky své lenosti.
-- Sallustius


Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
-- Seneca


Když si zacpeš uši, žvanilům tím hubu nezacpeš.
-- A. Brie


Bohatý je, kdo je moudrý.
-- Horatius


Lháři obvykle nevěříme, ani když mluví pravdu.
-- Cicero


I pochybné nápady je možno realizovat mistrovsky.
-- Kumor


Předstírat na správném místě hloupost je velice moudré.
-- Cato


Vady velkých lidí nám dodávají povzbudivý pocit rovnosti.
-- Kumor


Nastavoval druhou tvář tak dlouho, až mu na ni přilepili řád.
-- E. Canetti


Múzy by měly básníkům taky přidělovat koše na papír.
-- A. Brie


Jedna hádka s manželkou mě stojí víc energie než pět tiskových konferencí.
-- de Gaulle


Je-li některá žena věrná svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu.
-- O. Wilde


Co nám udělá stáří, když jsme dva?
-- Stendhal


Bylo by nadmíru nelogické řídit se v životě logikou.
-- Kumor


Na kulturním poli je úroda tím menší, čím víc je na něm hnoje.
-- Petan


Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
-- O. Wilde


Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká
díla.
-- Goethe


Některé lidi musíme užívat jen po velmi malých dávkách.
-- R. H. Emerson


Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí.
-- J. Tuwim


Často máme lidem za zlé, že se nechtějí přizpůsobit představám, jež jsme si
o nich vytvořili.
-- Kumor


Běda, když si nápověda myslí, že je hercem.
-- S. J. Lec


Co s barevnou televizí, když všechny pořady jsou šedivé?
-- Petan


Stupeň kariéry se často řídí stupněm příbuzenství.
-- Kumor


Dejte božího Bohu a císařovo císaři - avšak to platí o dávání, nikoli o braní.
-- H. Heine


Muž může být šťastný s jakoukoliv ženou, pokud ji nemiluje.
-- O. Wilde


Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho.
-- F. Lesseps


Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy
nestojí za nic.
-- Nietzsche


Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.
-- Cocteau


Nelétej příliš vysoko. Všimnou si toho.
-- Hugo


Rozumbrada je jako eunuch - ví přesně, jak na to, ale přitom to nedokáže.
-- Sapfó


Velmi nám záleží na rovnosti, zvláště vůči těm, kteří nás přerostli.
-- Kumor


Co je tragedie a co je komedie, se pozná časem.
-- S. J. Lec


Křesťané - ti, kdo pohár radosti vypijí už na tomto světě, dostanou tam
nahoře kocovinu.
-- H. Heine


Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.
-- Achard


Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají tomu, čemu nerozumějí.
-- Goethe


Nejfantastičtější na světě jsou fakta.
-- Moliére


Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.
-- T. Lessing


Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.
-- Pythagoras


Předsudky jsou jako hřebíky: čím víc se do nich buší, tím víc drží.
-- Dumas


Někdy se dozvíš, jakou roli hraješ, až když odejdeš ze scény.
-- S. J. Lec


Nemáme milovat manželky svých přátel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám
nepřátel.
-- G. Moore


Stařec je, kdo má o deset let víc než ty.
-- O'Henry


Ochotně odpouštíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají.
-- La Rochefoucauld


Pěst sice není žádný argument, ale kde najít argument proti pěsti?
-- A. Brie


Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí.
-- Kumor


Mám rád samotu - jsem víc zvyklý na svoje chyby než na chyby ostatních.
-- Chamfort


Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, pokojně shazující
bomby na jeho města.
-- K. Čapek


V některých dobách sní lidé hromadně.
-- Kumor


Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu.
-- A. Brie


Moderní člověk je vychován k porozumění cizích jazyků a k neporozumění cizinců.
-- Chesterton


Sliby a jízdní řády jsou k tomu, aby se nedodržovaly.
-- J. Swift


Peníze často stojí příliš mnoho.
-- Emerson


Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat staré zlaté časy.
-- Kumor


Není žádný důvod k pesimismu - pokud člověk neslyší důvody, které uvádějí
optimisté.
-- A. Brie


Nic nepůsobí tak silným dojmem jako mlčící dav.
-- S. Buttler


Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
-- M. Twain


Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
-- Seneca mladší


Triumfálním obloukem se nejen vchází.
-- Kumor


Nechvalme hrdinu před večerem.
-- A. Brie


Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledílo a překážejí jim v realizaci.
-- Leo


Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
-- P. Bonnard


Každá hlava, byť je sebeuniverzálnější, je vždy poznamenána určitým, ať už
ostrým nebo tupým, jemným nebo hrubým, dlouhým nebo krátkým, rovným nebo
zahnutým nosem.
-- Feuerbach


Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům
prostoru a času.
-- FeuerbachZpet